Delegacija Društva Crvenog križa/krsta BiH u Parlamentu Bosne i Hercegovine

Zamjenik predsjedavajućeg Zastupničkog doma Parlamentarne Skupštine Bosne i Hercegovine dr. Denis Bećirović primio je 26.04.2012 godine članove rukovodstva Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine.Tom prilikom potpredsjednik Društva Crvenog krsta/križa BiH Sead Hasić, generalni sekretar Dušan Kulušić kao i generalni sekretar Crvenog križa Federacije BiH Namik Hodžić upoznali su dr. Bećirovića sa ozbiljnim problemima koje uzrokuje činjenica da ovoj državnoj i nezavisnoj humanitarnoj organizaciji od posebnog društvenog interesa tokom 2011. godine iz Budžeta BiH nisu doznačena sredstva neophodna za normalan rad i obnovu članstva u Međunarodnom pokretu Crvenog križa/krsta i Crvenog polumjeseca.

Takođe, dr. Bećirevića se upoznali i o pokrenutoj inicijativi za izmjene i dopune Zakona o Crvenom križu/krstu BiH na nivou Mistarstva za ljudska prava i izbjeglice, čijim usvajanjem bi se sistemski riješilo finansiranje djelatnosti Crvenog križa/krsta BiH, posebno iz budžeta/proračuna države BiH, entiteta i nižih nivoa vlasti.
Oni su također istakli da se posredstvom Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine građanima naše zemlje svakodnevno distribuirana značajna humanitarna pomoć,da je u kuhinjama Crvenog križa samo u prošloj godini pripremljeno i distribuirano preko 1,5 miliona obroka, da je samo u posljednje dvije godine u vrijeme prirodnih nesreće ( poplave i snježne padavine ) putem donatora osigurana i građanima distribuirana pomoć u vrijednosti preko milion i petsto hiljada KM, da je za potrebe liječenja i spašavanje bolesnih i povrijeđenih u 2011.godini osigurano preko 40.000 doza krvi i krvne plazme, da je kroz edukaciju iz prve pomoći educirano preko 100.000 građana,posebno mladih i kandidata za vozače motornih vozila itd.
Posebno je značajan angažman Crvenog krsta/križa u oblasti traženja nestalih osoba koji se provodi uz podršku MKCK i partnerstvu Institutu za nestale osobe BiH.
Zahvaljujući i čestitajući na značajnim rezultatima koji su postignuti uprkos nepovoljnoj društvenoj klimi, dr. Bećirević je u razgovoru izrazio nadu da će državni organi Bosne i Hercegovine propoznati značaj Crvenog krsta/križa i da će pronaći način da se finansijski problemi ovog Društva otklone kako bi ono i dalje uspješno obavljalo svoje humanitarne djelatnosti.
Delegacija DCK/K BiH se, takođe, najtoplije zahvalila g-dinu Bećireviću za prijem koji je ugovoren u veoma kratkom roku, a na molbu potpredsjednika Hasića, podcrtavajući da je ovo prvi susret jedne delegacije Crvenog križa/krsta BiH na ovako visokom nivou u organima Bosne i Hercegovine.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.