Delegacija DCK BiH posjetila Društvo Turskog Crvenog polumjeseca

Na poziv Društva Turskog Crvenog polumjeseca (DTCP) delegacija Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine (DCK BiH) u sastavu: predsjednik mr Rajko Lazić, glavni tajnik gosp. Branko Leko, generalni sekretar CK FBiH gosp. Namik Hodžić i koordinator za međunarodnu saradnju i asistent glavnog tajnika g-đica Žaklina Ninković je u periodu od 26-29.07.2018. boravila u posjeti Društvu TCP.

Dana 27.07.2018. godine na zvaničnom sastanku u sjedištu DTCP u Ankari delegaciju DCK BiH je primio predsjednik DTCP i potpredsjednik za regiju Evrope MFDCKiCP dr Kerem Kinik sa saradnicima: generalni direktorom dr Ibrahim Altan, zamjenikom generalnog direktora gosp. Alper Kϋçϋk, šefom Odjeljenja za međunarodnu saradnju gosp. Kaan Saner, šefom za saradnju i partnerstva u Pokretu gosp. Serdar Günel i šefom jedinice Odjeljenja za međunarodnu saradnju gosp. Halim Sertaç Açici.

Tom prilikom se, između ostalog, razgovaralo o nekoliko tema: aktivnostima DCK BiH u odgovoru na migrantsku krizu u BiH, gdje je DTCP ponudilo podršku Društvu CK BiH za njegovo interventno djelovanje u formi konkretne pomoći uključujući mobilne kuhinje, šatore i drugu neophodnu pomoć; nastavku aktivnosti na obnovi zgrade sjedišta DCK BiH u Sarajevu; kao i o narednim koracima u provedbi Memoranduma o razumijevanju potpisanog između dva sestrinska nacionalna društva u avgustu 2016. godine u cilju što uspješnijeg nastavka saradnje kroz različite projekte, uključujući i jačanje kapaciteta i saradnju mladih dvaju nacionalnih društava. Mr Rajko Lazić je, uz iskrenu zahvalnost na iskazanoj podršci, uputio poziv dr Keremu Kiniku sa saradnicima za uzvratnu zvaničnu posjetu, koja će uslijediti u najskorije vrijeme i biće organizovana u saradnji sa Regionalnom kancelarijom MFDCKiCP za Evropu. Nakon sastanka i posjete aktivnostima koje uspješno provodi DTCP (Centar za darivanje i preradu krvi i krvnih derivata, te Centar u zajednici za podršku izbjeglicama) uslijedila je zajednička večera u Ankari kojoj su, pored navedenih predstavnika, prisustvovali i predsjednik Bugarskog Crvenog krsta mr Hristo Grigorov, potpredsjednik DTCP dr Naci Yorulmaz, direktor za međunarodnu saradnju Bugarskog Crvenog krsta g-đa Preslava Lilova i šef Delegacije DTCP u Bugarskoj g-đa Özge Doğan Irmak.

Tokom posjete kolege iz DTCP su za delegacije DCK BiH i Bugarskog CK upriličile obilazak kulturno-istorijskih znamenitosti u Ankari, te je za delegaciju DCK BiH dana 28.07.2018. godine takođe upriličena i posjeta uz obilazak kulturno-istorijskih znamenitosti Istanbulu, u pratnji kolega DTCP iz sjedišta u Ankari gosp. Halim Sertaç Açici i ogranka u Istanbulu.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.