Delegacija Crvenog križa Federacije BiH u Domu naroda Parlamenta FBiH

Rukovodstvo Odbora za boračka i invalidska pitanja, rad, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, na čelu sa predsjednikom Ivom Tadićem dana, 30.01.2013.godine, primilo je delegaciju Crvenog križa FBiH, na čelu sa generalnim sekretarom, Namikom Hodžićem, u povodu Jubileja 100 godina Crvenog krsta/križa BiH i 15.godina uspješnog rada Crvenog križa Federacije BiH.

Navedenom prilikom Namik Hodžić i Vihorka Tomas upoznali su delegaciju Odbora Doma naroda o značaju Crvenog križa za građane i zajednicu, o ciljevima i zadacima u narednom periodu, te istakli pitanja i probleme u strukturi Crvenog križa za koja im treba i njihova podrška, kao što su potpuna implementacija Zakona o Crvenom križu Federacije BiH ( izostanak finansiranja djelatnosti Crvenog križa iz budžeta pojedinih općina i kantona ), kao i problem korištenja sredstava od igara na sreću i lutrije koja prethodne godine nisu dodijeljena Crvenom križu.G-din Tadić i njegovi saradnici iz Odbora su, prije svega, pohvalili rad Crvenog križa u Federaciji BiH, primili na znanje navedene informacije i ponudili podršku u rješavanju istaknutih problema, naravno okviru svoga mandata.
Na kraju, generalni sekretar je članovima Odbora uručio prigodnu Foto monografiju Crvenog križa FBiH ( Stoljeće humanosti u BiH 1912 – 2012 ) i promotivni materijal.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.