Dani zdravstva Federacije BiH

Federalno ministarstvo zdravstva, u suradnji sa Centrom „Skenderija“, organizira manifestaciju „Dani zdravstva Federacije BiH“ od 8. do 10. 06. u Sarajevu. U sklopu ove manifestacije Crveni križ Federacije BiH je dobio svoj prostor na kojem će se građani moći informirati o radu organizacije, te kupiti priručnik “Prva pomoć”.