Čuvari humanosti u odgovoru na COVID-19: Do sada pomognuto 14 626 korisnika

Od početka odgovora na pandemiju COVID19, volonteri i uposlenici su prilikom obavljanja kućnih posjeta ostvarili slijedeće rezultate:

Broj korisnikaBroj uslugaBroj organizacija koje su vršile usluge
4.3446.31642

Organizacije koje vrše kućne posjete:

CK KantonaCK grada/općineBroj posjetaBroj usluga
USKSanski Most340486
Ključ92142
Bužim1632
Cazin48
Bihać2633
UKUPNO USK478701
Orašje239358
Odžak611
UKUPNO PŽ 245369
TKBanovići3737
Gračanica193196
Gradačac66
Kalesija2042
Lukavac122182
Sapna1318
Teočak11
Tuzla8897
Živinice4861
UKUPNO TK 528640
ZDKBreza6597
Kakanj3445
Maglaj149214
Olovo6278
Zenica68
Žepče5711.359
UKUPNO ZDK 8871.801
BPKFoča- FBiH12
Goražde612
UKUPNO BPK 714
SBK/KSBBugojno207255
Busovača4452
Dobretići613
Donji Vakuf386495
Fojnica467537
Kiseljak8795
Kreševo1833
Novi Travnik485648
Travnik295394
Vitez11
UKUPNO SBK/KSB 1.9962.523
HNKJablanica1523
UKUPNO HNK 1523
ZHŽŠiroki Brijeg920
UKUPNO ZHŽ 920
KSCentar7085
Novi Grad22
Novo Sarajevo89
Stari Grad4467
UKUPNO KS 124163
K10/HBŽKupres11
Drvar5461
UKUPNO K10/HBŽ 5562

Vrste usluga- za neke korisnike obavljeno je više usluga

Vrsta uslugeBroj uslugaProcentualna zastupljenost
Odlazak u prodavnicu1.04024%
Odlazak u apoteku1.10125%
Plaćanje računa2736%
Isporuka paketa hrane1.41732%
Isporuka paketa higijene84419%
Ostale usluge1.64438%

Ostale usluge uključuju distribuciju edukativnog materijala o prevenciji COVID-19, zaštitnih maski, rukavica i dezinficijenasa, odlazak do ljekara, izvođenje ljubimaca u šetnju, obavljanje administrativnih poslova i previjanje rana, kao i isporuka pelena za odrasle i djecu, te prevoz do zdravstvenih ustanova po potrebi. Značajna ulsuga je i dostava toplog obroka ma kućnu adresu za korisnike usluga javnih kuhinja, koja je izvršena za 98 osoba

(organizacije CK Donji Vakuf, Fojnica, Stari Grad, Gračanica i Sanski Most)

Kategorije korisnika- neki korisnici pripadaju u više kategorija

Kategorija korisnikaBroj osobaProcentualna zastupljenost
Stariji od 65 godina2.89767%
Samohrani roditelj maloljetnog djeteta882%
Bez bližih srodnika1.78941%
Loša materijalna situacija1.63037%
Hronično oboljenje1.00023%
Ostalo70116%

Kategorija ostalo uključuje nepokretne i invalidne osobe, trudnice i porodilje, kao i osobe u izolaciji/samoizolaciji (246 osobe kojima je pruženo 317 usluga- organizacije CK Olovo, Novi Travnik, Fojnica, Gračanica, Žepče, Kiseljak, Tuzla, Živinice, Sanski Most, Orašje, Travnik, Kalesija, Gračanica, Busovača) .

Angažman osoblja u organizacijama CK

Broj kantonaBroj gradskih/općinskih org.Broj profesionalacaBroj volontera
104279811

Ukupno je kroz kućne posjete i druge aktivnosti pomognuto 14.626 korisnika distribucijom humanitarne pomoći, zaštitne opreme i dezinficijensa, te im je distribuiran informativni materijal o zaštiti i prevenciji COVID-19.

Na pozive građana uspješno se reagovalo 9.591 put, dok 3.926 zahtjeva građana organizacije CK trenutno nisu u mogućnosti ispuniti.

Organizacije Crvenog križa su ostvarile uspješnu saradnju sa predstavnicima lokalne vlasti, općinskim i kantonalnim štabovima CZ, Fabrikom za proizvodnju sokova Ratković- Čelić, Mlin Ivo&Bele, Coca Cola, Pasja d.o.o., udruženje žena „Emina“-Turbe, Ramska noć Salzburg, Elchy-tex, udruženje žena „Zlatna nit“, Armani centar, Pekara Mapek, Koka Farm, Pomozi.ba, World Vision, TC Robot, Urban Atelje, MK Slovenka, Malak Group, Udruženje žena općine Kakanj, „Prijatelji Ključa“, pekare Mak i Pamić, udruženje „Fojnička žena“, Valmar, Fojnica milk, organizacijom We Help, Merhametom, Imaretom, Sarajevskim Kiseljakom, „Dezen“ doo, World Wision, DRC, Miln Ko-Kopačević, Megacentar, Auto-Edner renta-a-car, Prevent doo, krojačnica Yameen's Design, Omladinski centar Bugojno, VS Arabella, Ometala doo, Milk product, Gama Electronic, Armani Centar, Fis Vitez, PEN Tuzla, ZZJZ TK, Biljaka Trans kao i sa građanima koji podržavaju napore organizacija Crvenog križa kroz finansijske donacije i donacije hrane i higijene.


Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.