Crveni krst/križ u BiH podržao više od 2.000 domaćinstava u oko 50 lokalnih zajednica

Društvo Crvenog krsta/križa BiH (DCK BiH) trenutno implementira DREF operaciju kojom je osigurana podrška u vidu transfera novca za 200 domaćinstava u 12 lokalnih zajednica, koje su pogodile poplave u maju ove godine. Također, odmah nakon polava 300 domaćinstava pomognuto je u vidu materijalno-tehničke opreme za saniranje posljedica od poplava. Ovaj projekat podržala je  Međunarodna federacija društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca (IFRC) sa 175,900.00 KM.

Podsjećamo, Međunarodna federacija društava Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca podržala je i DREF operaciju kojom je na samom početku godine, u 8 lokalnih zajednica, pomognuto 222 domaćinstva u vidu keš asistencije te 600 domaćinstava u vidu materijalno-tehničke opreme nakon poplava koje su Krajinu pogodile krajem decembra 2022. godine. Riječ je o 146.571.00 KM.

Također, tokom oba DREF-a organizrane su edukacije za građanstvo i volontere Crvenog križa vezane za zaštitu zdravlja stanovništva područja pogođenih poplavama.

Nastojeći da svojim aktivnostima doprinese sprječavanju i olakšavanju ljudske patnje, te zaštiti života, zdravlja i ljudskog dostojanstva svih pojadinaca u potrebi, Društvo Crvenog krsta/križa BiH realiziralo je i keš asistencije za socijalno-ugroženo stanovništvo u Bosni i Hercegovini, u saradnji sa delgacijom Švicarskog Crvenog križa u BiH. Riječ je o projektu kojim je pomognuto 624 domaćinstva iz cijele BiH, a za koji je Švicarski Crveni križ izdvojio 171,250.00 KM.

Također, u skladu sa misijom i mandatom Međunarodnog pokreta Crvenog krsta/križa i Crvenog polumjeseca DCK BiH distribuiralo je peći na čvrsto gorivo za najugroženije stanovništvo. Tako su  zahvaljujući Italijanskom Crvenom križu podijeljene 133 peći u 17 bh. gradova/općina. Ukupna vrijednost ovog projekta je 77,390.00 KM.

Inače, Društvo Crvenog krsta/križa BiH nastoji ispunjavanje svojih javnih ovlaštenja, te ciljeva i zadataka definiranih Zakonom o Društvu Crvenog krsta/križa BiH, prilagođava savremenim trendovima u međunarodnom humanitarnom sektoru. Iz humanitarnih i pragmatičnih razloga, međunarodni humanitarni sektor, što uključuje i Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, se sve češće odlučuje za programe podrške korisnicima u vidu keš transfera, umjesto dosadašnje prakse podjele humanitarnih paketa koji su isti za sve korisnike bez obzira na različitost njihovih potreba.

Glavna karakteristika keš transfer programa, je promoviranje osnaživanja i zaštita digniteta korisnika dajući im određeni stepen fleksibilnosti i izbora. Dodatni benefit korištenja keš transfer programa je multiplikativni efekat, jer korisnici trošenjem novca u lokalnim marketima povećavaju obim lokalne trgovine čime se pozitivno djeluje na lokalno ekonomsko tržište.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.