Crveni križ Tuzlanskog kantona: U toku obuka policijskih službenika MUP-a TK

Crveni križ Tuzlanskog kantona potpisao je sporazum sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona na osnovu kojeg će se vršiti obuka prve pomoći za oko 1.500 policijskih službenika ovog Kantona.

Cilj obuke je prenošenje teoretskog i praktičnog znanja, vještina i iskustava iz prve pomoći policijskim službenicima kako bi mogli adekvatno reagirati u slučaju potrebe, a imajući u vidu da je riječ o osobama koje su prema dužnosti uvijek prve u slučaju nesreće.  

Sporazum je potpisan krajem februara ove godine, a već 10. marta počelo se sa obukama. Planom je predviđeno da organizacije Crvenog križa općina/ grada vrše obuku pripadnika Policijskih uprava i stanica na svom teritoriju po mjesnoj nadležnosti.

Predavanja drže certificirani instruktori iz pružanja prve pomoći iz strukture Crvenog križa Tuzlanskog kantona. Svi policijski službenici MUP TK, do kraja maja, trebali bi proći obuku iz pružanja prve pomoći.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.