Crveni križ pomogao 469 domaćinstava u potrebi

Crveni križ Federacije BiH implementirao je projekat „Zimska pomoć 2020/2021“ u vidu transfera novca za socijalno ugroženo stanovništvo u BiH, a u okviru odgovora na pandemiju COVID-19. Kroz ovaj projekat obuhvaćeno je 469 domaćinstava, a riječ je o 97.400,00 KM. Sredstva je osigurao Švicarski Crveni križ.

Cilj projekta je bio osobama u potrebni, u odabranim lokalnim zajednicama, osigurati hranu i osnovne higijenske potrebštine za prevenciju širenja virusa COVID-19 tokom zimiskog perioda. Podrška je osigurana za 1.521 osobu u općinama Grude, Jablanica, Travnik, Donji Vakuf, Cazin, Maglaj, Kalesija i Doboj Istok.

Uslove za dobijanje pomoći ostvarivali su samohrani roditelji, porodice sa troje i više djece te osobe u potrebi starije od 65 godina.

Inače, Crveni križ Federacije BiH ispunjavanje svojih javnih ovlaštenja, te ciljeva i zadataka definiranih Zakonom o Crvenom križu FBiH i Statutom Crvenog križa FBiH, prilagođava savremenim trendovima u međunarodnom humanitarnom sektoru. Iz humanitarnih i pragmatičnih razloga, međunarodni humanitarni sektor, što uključuje i Međunarodni pokret Crvenog križa i Crvenog polumjeseca, se sve više odlučuje za programe podrške korisnicima u vidu keš transfera, umjesto dosadašnje prakse podjele humanitarnih paketa koji su isti za sve korisnike bez obzira na različitost njihovih potreba.

Glavna karakteristika keš transfer programa, je promoviranje osnaživanja i zaštita digniteta korisnika dajući im određeni stepen fleksibilnosti i izbora. Dodatni benefit korištenja keš transfer programa je multiplikativni efekat, jer korisnici trošenjem novca u lokalnim marketima povećavaju obim lokalne trgovine čime se pozitivno djeluje na lokalno ekonomsko tržište.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.