Crveni križ općine Novi Grad realizirao 22. općinsko takmičenje iz pružanja prve pomoći za učenike osnovnih i srednjih škola

 

Dana 25.03.2017.godine održano je XXII općinsko takmičenje iz prve pomoći za učenike osnovnih i srednjih škola sa područja Općine Novi Grad Sarajevo, u prostorijama OŠ „Ćamil Sijarić“ sa početkom u 10,00 sati, a u organizaciji Crvenog križa Općine Novi Grad Sarajevo.

Takmičenje je otvorila Rezama Musić, sekretar Crvenog križa Općine Novi Grad Sarajevo i direktor takmičenja.

Takmičenje je održano po Propozicijama Društva Crvenog krsta/križa BiH, koji je dostavljen svim školama mjesec dana prije takmičenja. Takmičenje se sastojalo 2 poligona praktičnog dijela sa realističkim prikazom povreda    („Građevina“ i „Tuča maloljetnika u lokalu“). Takmičenju je pristupilo 14 osnovnih i 2 srednje škole, i to: OŠ „Dobroševići“, OŠ „Sokolje“, OŠ „Behaudin Selmanović“, OŠ „Umihana Čuvidina, OŠ „Avdo Smailović“, OŠ „Osman Nakaš“, OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar”,  OŠ „Džemaludin Čaušević”, OŠ“Meša Selimović“, OŠ „Fatima Gunić“, OŠ „Aleksa Šantić“, OŠ “Osman Nuri Hadžić“, OŠ „Skender Kulenović“ i OŠ “Ćamil Sijarić”, a od srednjih škola: „Gimnazija Dobrinja  i „Srednja elektrotehnička škola u Sarajevu“.

U takmičenju nije uzela učešće  V gimnazija.

Plasman ekipa:

Konkurencija podmlatka (učenici osnovnih škola):

I mjesto osvojila je OŠ “Aleksa Šantić“ sa 377 bodova, sa ekipom u sastavu: Lajla Handžić – kapiten ekipe, Sara Topalić, Azra Šljivo, Ajla Aganović, Aida Zametica, Elmedina Krupalija i nastavnik-instruktor, Sabina Karović.

II mjesto osvojila je OŠ „Sokolje“ sa 353 boda sa ekipom u sastavu: Emina Divović –kapiten ekipe, Anela Dedajić, Lejla Lindov, Zerina Pandža, Naima Džananović, Dalila Čovrk  i nastavnik-instruktor, Podbičanin Lejla.

III mjesto je osvojila n OŠ “Behaudin Selmanović“” sa 299 bodova, sa ekipom u sastavu: Memić Adin – kapiten ekipe, Ajla Žunić, Lamija Salić, Sabiha Bikić, Nejla Smajović, Amina Karšić  i nastavnik-instruktor, Velić Hajrija.

 Konkurencija omladine (učenici srednjih škola):

I mjesto osvojila je „Srednja elektrotehnička škola“ u Sarajevu sa 376 bod sa ekipom u sastavu: Haris Džananović– kapiten ekipe, Amina Čovrk, Samija Kustura, Amel Pandur, Ajla Ivazović, Zejd Parić i nastavnik-instruktor, Podbičanin Lejla.

II mjesto osvojila je „Gimnazija Dobrinja“ sa 338 bodova, sa ekipom u sastavu: Aida Karović– kapiten ekipe, Asja Sofić, Emina Murati, Lamija Goro,  Amar Mujanović, Naida Omerhodžić, Ajla Bičo i nastavnik-instruktor, Ljerka Marić.

 Općinu Novi Grad Sarajevo na  XXII Kantonalnom takmičenju iz pružanja prve pomoći, koje će se održati 06.maja 2017.godine, sa početkom u 10,00 sati, u konkurenciji podmlatka predstavljat će pobjednik sa općinskog takmičenja OŠ „Aleksa Šantić“, a u konkurenciji mladih „Srednja elektrotehnička škola u Sarajevu“.

Za 5 prvoplasiranih ekipa,  Crveni križ  Općine Novi Grad Sarajevo je obezbijedio pehare i za sve učesnike-pobjedničkih ekipa i nastavnike-instruktore, medalje i diplome, a za ekipe poklone, te zahvalnice za domaćina OŠ “Ćamil Sijarić“, Općini Novi grad Sarajevo i TV FIVA.

Crveni križ Općine Novi Grad Sarajevo je za sve učesnike obezbijedio hranu i sokove. Ovo takmičenje je sa 600,00 KM potpomogla Općina Novi Grad Sarajevo. I ovom prilikom najtoplije se zahvaljujemo direktorici OŠ „Ćamil Sijarić“  Jasmini Husić i osoblju koji su svesrdno izašli u susret svim našim potrebama tokom ovog takmičenja. Takođe svima onima koji su na bilo koji način pomogli u organizaciji ovog takmičenja se najtoplije zahvaljujemo.

Na takmičenju su sve zadatke obavljali aktivisti – volonteri Crvenog križa Općine Novi Grad Sarajevo.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.