Events for Decembar 2022

Povodom Međunarodnog dana djeteta, uposlenici Centra za socijalni rad Kupres, zajedno sa mladima Crvenog križa općine Kupres, posjetili su podružnu osnovnu školu “fra Miroslava Džaje” u Ravnom, općina Kupres, te im urucili bilježnice, olovke, bojice i ostali potrebni školski materijal.

Mladi Crvenog križa općine Kupres koji su prošli edukaciju iz programa Klaun terapije, ovom su prilikom iskoristili stečena zanja i zabavili i uveselili djecu u školi.