Crveni križ općine Kiseljak: Podijeljena pomoć za osobe u potrebi

Crveni križ općine Kiseljak je u proteklim danima distribuirao zaprimljene donacije od Crvenog polumjeseca Turske, Bavarskog Crvenog križa, kompanije Violeta i Crvenog križa Federacije BiH.

Dio paketa je uručen korisnicima usluga Crvenog križa u prostorijama Crvenog križa općine Kiseljak dok su volonteri u suradnji sa djelatnicima Centra za socijalni rad dio paketa dostavljali na adrese korisnika.