Crveni križ općine Kakanj održao takmičenje iz programa “Upozoravanje na opasnost od mina”

U organizaciji Crvenog križa općine Kakanj, u subotu,  18.novembra 2017.godine održano je takmičenje iz programa Upozoravanje na opasnost od mina pod nazivom „Misli! Mine“. U takmičenju je učešće uzelo 5 škola, a takmičenje je koncipirano u tri segmenta: usmeni odgovori, slagalica i pantomima.

Cilj takmičenja je podizanje nivoa svijesti kod učenika osnovnih škola o minama i NUS-a jer je u BiH još uvijek veliki broj eksplozivnim sredstava zaostalih iz rata tako da nikad nije suvišno pričati o ovoj tematici posebno među učeničkom populacijom koja, zbog svoje urođene radoznalosti, spada u ranjive kategorije.

Ovogodišnje takmičenje, kao i prethodne godine, realizirano je u saradnji sa Službom civilne zaštite čija tri zaposlenika su bila u ulozi ocjenjivačke komisije za ekipe, a svi učenici su pokazali visok nivo znanja o ovoj tematici.

Plasman ekipa nakon održanog takmičenja:

  1. O.Š. „Hamdija Kreševljaković“ Kakanj
  2. O.Š. „Ahmed Muradbegović“ Donji Kakanj
  3. O.Š. „Omer Mušić“ Brežani

Crveni križ općine Kakanj je za sve učesnike obezbijedio ručak te zajedno sa Službom Civilne zaštite i promo materijal, kao i prigodne poklone za prvoplasiranu ekipu.

Pobjednička ekipa će predstavljati Crveni križ općine Kakanj na kantonalnom takmičenju iz oblasti Upozoravanja na mine.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.