Crveni križ općine Centar Sarajevo obilježio Međunarodni dan hrane i Međunarodni dan borbe protiv siromaštva

Povodom 16. oktobra – Međunarodnog dana hrane i 17. oktobra – Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva, Crveni križ općine Centar Sarajevo, u ponedjeljak, 16.10.2017.godine u 13:00 sati organizovao je druženje za korisnike programa “Pomoć starim osobama preko 60 godina, nepokretnim,invalidnim i bolesnim osobama s ciljem poboljšanja uslova života” , angažovane osobe na programu , članove Tima Mladih i stručne službe CK Centar.

Na samom početku druženja od svih učesnika je zatraženo da predaju Mirhi Beganović – članu Tima mladih CK Centar (koju nisu poznavali) jedan od identifikacijski dokumenata.

Nakon predaje dokumenata od strane učesnika isti su upoznati sa opasnostima koje vrebaju u današnjem modernom dobu, kada smo svjedoci porasta broja slučajeva trgovine ljudima.Mirha Beganović je održala predavanje na temu “Prevencija trgovine ljudima”.

Obzirom da smo u prostorijama Crvenog križa, da je sekretar zamolio sve prisutne da predaju dokumente, da ja vjerujem Crvenom križu općine Centar i samom sekretaru predala sam ličnu kartu bez razmišljanja.Poznato mi je koje opasnosti postoje i nikada nekome ne bi dala svoje dokumente ali kada su u pitanju osobe iz Crvenog križ općine Centar, Mirela Karadža – koordinator programa i Sabina Ibrica – sekretar sa njima bi bilo gdje išla i bez straha predala dokumente- izjavila je korisnica programa Jovanka Bakaršić.

Svi ostali su bili istog mišljenja i potvrdili su riječi imenovane.

Na našu konstataciju da je polazna tačka da neko postane žrtva trgovine ljudima upravo povjerenje koje osoba (trgovac ljudima) iz lanca trgovine uspostavlja sa potencijalnom žrtvom i da hipotetski činjenica da vjeruju Crvenom križu nije dovoljna kao razlog zašto su bez razmišljanja predali svoje dokumente, dobili smo odgovor da se inače ne ponašaju na taj način i da je ovo razlog zbog čega će ubuduće biti još oprezniji, kao i da oni i dalje bezgranično vjeruju svim osobama iz Crvenog križa općine Centar.

Na ovaj način smo pored obilježavanja 16. oktobra – Međunarodnog dana hrane i 17. oktobra – Međunarodnog dana borbe protiv siromaštva u okviru kampanje (02.10.-18.10.2017.godine) i obilježavanja 18.10.2017.godine Evropskog dana borbe protiv trgovine ljudima.

U prostorijama Crvenog križa općine Centar Sarajevo uz ugodno druženje naša organizacija je obezbjedila za sve učesnike zakusku.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.