Crveni križ općine Centar distribuirao pakete hrane za socijalno ugroženo stanovništvo povodom Nedjelje solidarnosti

U skladu sa Planom rada  Crvenog križa općine Centar Sarajevo za 2017.godinu , preporukama i smjernicama za provođenje aktivnosti u Nedjelji/Tjednu solidarnosti (od 25. do 31.10.2017.godine) Crvenog križa FBiH pod motom „SOLIDARNOST NA DJELU“ i u cilju pružanja pomoći socijalno ugroženom stanovništvu naša organizacija  u saradnji sa srednjim školama(Srednja medicinska škola – Jezero,Srednja medicinska škola – Bjelave, Srednja poslovno-komercijalna i trgovačka škola, Druga gimnazija, Prva gimnazija i Srednja zubotehnička škola) na području Općine Centar Sarajevo prikupila je određeni broj artikala za pakovanje paketa hrane.

Također Crveni križ Općine Centar je izvršio nabavku artikala koji su nedostajali kako bi 62 paketa hrane bila istog sadržaja.

Dana, 14.11.2017.godine (utorak) sa početkom u 10:00 sati  Crveni križ općine Centar izvršio je distribuciju paketa hrane  u ul.Valtera Perića br.10 za socijalno ugroženo stanovništvo sa područja Općine Centar Sarajevo.   Naša organizacija je cjelokupnu pomoć usmjerila prema socijalno ugroženoj kategoriji  i u skladu sa tim je i izvršena podjela paketa.

Ukupan broj paketa hrane : 62 komada

Prosječna vrijednost paketa : 60,00 KM

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.