Crveni križ Kantona Sarajevo održao 21. kantonalno takmičenje ekipa osnovnih škola iz programa “Upozoravanje na opasnost od mina”

Crveni križ Kantona Sarajevo u okviru programa «Upozoravanje na opasnost od mina» 18.11.2017.g.. godine /subota/ u  OŠ “Čengić Vila I”  u Sarajevu,  realizovao je 21. Kantonalno takmičenje ekipa osnovnih škola Kantona Sarajevo.  Suorganizator ovog takmičenja je Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS – Prosvjetno pedagoški zavod Kantona Sarajevo.

Ovom takmičenju prethodila su općinska takmičenja, a pobjedničke ekipe sa ovih takmičenja predstavljale su svoju općinu na kantonalnom takmičenju. Tročlanu ekipu su činili učenici VII razreda iz slijedećih škola:  OŠ “Saburina”  (Stari Grad) , OŠ “Silvije Strahimir Kranjčević” (Centar), OŠ “Čengić Vila I” (Novo Sarajevo),  OŠ “Skender Kulenović” (Novi Grad), Druga osnovna škola  (Ilidža), OŠ “Zaim Kolar” (Trnovo),   OŠ “Podlugovi” (Ilijaš) i OŠ “Zajko Delić” (Vogošća).

Prije početka takmičenja učenici OŠ “Čengić Vila I” –  članovi  vokalne, literarne i recitatorske sekcije izveli su prigodan program.

Rezultati takmičenja:

  1. mjesto – ekipa DRUGE OSNOVNE ŠKOLE ILIDŽA

ekipa u sastavu:   Gadžo Emina, Gibanica Elmedina i Šuman Ilma

nastavnik/ca: Ćišo Zinaida

  1. mjesto – ekipa   OŠ  “ČENGIĆ VILA I”

ekipa u sastavu:  Ajla Salman, Merjem Bikić i Lejla Maksumić

nastavnik/ca: Elma Radončić

  1. mjesto –   OŠ  “PODLUGOVI”

ekipa u sastavu: Ibišević Đenan, Kubat Ajla i Sulejmanović Anela

nastavnik/ca: Naida Omerhodžić

Pobjednička ekipa  Druge osnovne škole Ilidža  predstavljati će Kanton Sarajevo na predstojećem Federalnom takmičenju iz programa “Upozoravanje na opasnost od mina” koje će se održati  u decembru.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.