Crveni križ grada Mostara zbrinjava migrante u Salakovcu

21. maj 2018. godine

Crveni križ je pripremio i distribuirao 580 toplih obroka te 290 lunch paketa u Izbjeglički centar Salakovac.
Liječnica Edina Zagić se pobrinula za zdravstveno stanje migranata.
IC Salakovac posjetila je ministrica za ljudska prava i izbjeglice, Semiha Borovac te koordinator za rad u katastrofama Crvenoga križa Federacije Bosne i Hercegovine, Senadin Kumro.
Tajnik Crvenoga križa grada Mostara Alen Kajtaz održao je sastanak s glavnim tajnikom Društva Crvenoga krsta/križa Bosne i Hercegovine, Brankom Lekom, na kojemu su razgovarali o daljnjim aktivnostima Crvenoga križa te eventualnoj pomoći Društva Crvenoga križa BiH.

Održana je i vanredna sjednica Predsjedništva Crvenoga križa grada Mostara na kojoj se raspravljalo o migrantskoj „krizi“, ulozi Crvenog križa grada Mostara, do sada urađenim i planiranim aktivnostima. Na sjednici je, između ostaloga, zaključeno da će Crveni križ grada Mostara, poštujući zakonske i statutarne obaveze, principe i misiju Crvenoga križa i dalje nastaviti pružati pomoć u vidu hrane, higijene i volonterske medicinske zaštite u svojim, nažalost, ograničenim mogućnostima, koje će se vrlo brzo u potpunosti iscrpiti bez konkretne logističke i financijske podrške nadležnih institucija.

20. maj 2018. godine

Crveni križ grada Mostara neumorno radi. Svaki dan redovno se kuhaju i dijele topli obroci. Volonterski medicinski tim u sastavu:
Edina Zagić, doktor medicine
Jasmin Nikšić, dipl.med.teh.
Adela Koso, član tima prve pomoći
Julia Matošević, član tima prve pomoći
Martina Đotlo, član tima prve pomoći
danas su u izbjegličkom kampu u Salakovcima izvršili procjenu zdravstvenog stanja migranata, te pružili adekvatnu zdravstvenu zaštitu i njegu.

19. maj 2018. godine

Danas je održan radni sastanak predstavnika azilantskoga centra, IOM-a, UNICEF-a, UNHCR-a i Crvenoga križa grada Mostara na kojemu su dogovorene buduće redovne aktivnosti vezane za boravak migranata u Mostaru.

Do sada su migrantima osigurane osnovne higijenske potrepštine, kojima su doprinijela i privatna lica svojim donacijama. Djeci je osigurano mlijeko, a danas su pripremljena i podijeljena i dva topla obroka. Osposobljeno je i dvanaest vanjskih česmi, kako bi migranti imali bolje mogućnosti za održavanje osobne higijene te je uređena i trpezarija za posluživanje obroka. Volonteri Crvenoga križa imali su i nekoliko intervencija pružanja prve pomoći.

Svim donatorima se zahvaljujemo na njihovom doprinosu. Ukoliko želite pomoći, svoje donacije možete donijeti u Javnu kuhinju u Sjevernome logoru. Ono što bi sada bilo od velike koristi jesu higijenske potrepštine, hrana, pelene za djecu.

18. maj 2018. godine

Danas je u poslijepodnevnim satima u kamp za prihvat izbjeglica u Salakovcu iz Sarajeva autobusima stiglo i registrirano 270 migranata.

Crveni križ grada Mostara im je osigurao hranu te dogovorio osnove njegove buduće aktivnosti vezane za boravak migranata u Mostaru. U suradnji sa Crvenim križem Federacije Bosne i Hercegovine postavljeni su šatori, koordinirane aktivnosti sa higijensko-epidemiološkim službama kao i službama hitne medicinske pomoći.
Prisutni su bili i glavni tajnik Društva Crvenoga križa BiH, gospodin Branko Leko, kao i glavni tajnik Crvenoga Križa Federacije BiH, gospodin Namik Hodžić.

U nadolazećem razdoblju Crveni križ grada Mostara čeka puno posla. Svi građani koji žele pomoći na bilo koji način mogu to učiniti preko Crvenoga križa grada Mostara. Sve svoje donacije mogu donijeti u prostorije Javne kuhinje u Sjevernom logoru.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.