Crveni križ grada Mostara: Pripremili i distribuirali 11.617 obroka

U periodu od 18. do 30. juna 2018. godine, i pored redovnih aktivnosti – priprema i distribucija obroka za korisnike  kuhinje, priprema obroka za učesnike i goste međunarodnog vatrogasnog kampa koji se održava u Blagaju u organizaciji DVD Blagaj, aktivnosti oko osiguranja zahvalnih obroka za dobrovoljne davaoce krvi, kao i učešća u obilježavanju 25 godina rada i postojanja Transfuzijskog centra KB „Dr Safet Mujić“, te svih problema sa kojima se susreću u svome radu, Crveni križ grada Mostara je uspio da pripremi i distribuira 6.927 obroka za lica smještena u ITC Salakovac.
Dakle, za nepune dvije sedmice, pripremili su i distribuirali 11.617 obroka. Ni loše vrijeme, niti druge brojne obaveze, kao ni problemi u finasniranju većine njihovih aktivnosti nisu ih spriječile da izvrše svoju obavezu i ispune našu humanu misiju i viziju.


“Smještaj, (is)hrana i higijena, uz normalan pristup vodenim resursima, bi trebale biti osnovna ljudska potreba. Na mnogobrojnim sastancima održanim u ovom periodu, na kojima su, osim nas, prisustvovali i predstavnici vladinog i nevladinog sektora, brojne domaće i međunarodne organizacija, stalno smo isticali važnost poštivanja ljudskih prava i života dostojnog čovjeka.
Koristeći vlastite resurse, oslanjajući se na nesebičnu pomoć donatora, kojima se i ovaj put najiskrenije zahvaljujemo, uspjeli smo da uradimo ono što najbolje znamo. Uspjeli smo da, bar djelomično, ublažimo ljudske patnje i pružimo osnovne uslove za život. Sve drugo je manje važno i manje bitno. Bez obzira na sve prepreke, i dalje ćemo nastojati da pomažemo one kojima je pomoć najpotrebnija. Zajedno možemo mnogo toga, zar ne? Budimo #snagaHumanosti“, naglasio je Alen Kajtaz, sekretar CK grada Mostara.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.