Crveni križ grada Mostara obilježio Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima

Svjetski dan borbe protiv trgovine ljudima obilježava se 30.jula. To je jedan od najvećih društvenih problema i zbog toga je svakodnevno potrebno podizati svijest o tome među svim društvenim skupinama, na svim kontinentima, u svakoj užoj i široj društvenoj zajednici. Ni na jednom mjestu na svijetu nismo potpuno sigurni i zaštićeni od trgovine ljudima, te svatko od nas može biti žrtva.

Crveni križ ima zadaću informirati ljude o ovome problemu i potaknuti ih na oprez. Upravo 30.7. počeo je kamp Mladih Crvenoga križa grada Mostara, te su se volonteri iz CK Mostara potrudili što bolje obilježiti taj dan sa svojim kolegama koji su pristigli na kamp.

Održana je prezentacija “Prevencija trgovine ljudima“ i radionica, te su svi volonteri dobili bar kodove koje su zalijepili na svoje uniforme. Budući da su volonteri isti dan bili sanitetsko osiguranje na tradicionalnim skokovima sa Staroga mosta, kretali su se među stotinama ljudi. Cilj je bio da ljudi primijete bar kodove i da ih se upozna sa značenjem i svrhom istih. Također, volonteri su publici ispod Staroga mosta dijelili letke na kojima su mogli pročitati nešto više o Trgovini ljudima, te mjerama opreza.

Nadamo se da smo barem malo bolje upoznali ljude s ovim problemom, te ćemo se truditi da svake godine što bolje i kvalitetnije obilježimo ovaj važan dan.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.