Crveni križ Federacije BiH u odgovoru na poplave 2021

Struktura Crvenog križa Federacije BiH od petka (05.11.) angažirana je na saniranju poplava i pomaganju stanovništva širom Federacije, a posebno u Kantonu Sarajevo i Hercegovačko-neretvanskom kantonu.

Crveni križ Federacije BiH u komunikaciji je sa rukovodstvima organizacija Crvenog križa u mjestima koja su najugroženija od poplava i klizišta od početka neveremana u BiH, a ostvaren je kontakt sa Federalnom upravom Civilne zaštite i potencijalnim donatorima.

Kreiran je Google i  Kobo obrazac za dnevno izvještavanje o aktivnostima u odgovoru na poplave i klizišta, kao i izražavanje potreba sa terena. Također, izrađeni su obrazci za slučaj izmještanja stanovništva i pružanje psihosocijalne podrške, a rukovodstvo Služba zaštite i spašavanja Crvenog križa Federacije BiH stavljena je u stanje pripravnosti.

Uslijed nedostatka električne energije i interneta u petak (05.11.) uspostavljen je terenski ured Crvenog križa FBiH na području općine Ilidža, odakle se radilo na mapiranju nastalih situacija kao i identifikovanju potreba kroz incijalne procjene sa ciljem da se posredstvom DCKBiH aplicira za DREF – fond za pomoć u katastrofama.

Istog dana, generalni sekretar Crvenog križa Federacije BiH Namik Hodžić posjetio je ured Crvenog križa Kantona Sarajevo, te  je zajedno sa saradnicima za krizne situacije i informisanje posjetio i lokalnu organizaciju Crvenog križa na Ilidži.

Zajedno sa, sekretarom Crvenog križa križa općine Ilidža Senadom Brkić Šegalo i predstavnikom Crvenog polumjeseca Turske Suatom Sokulluom generalni sekretar CKFBiH  obišao je mjesnu zajednicu Otes,  koja je najviše pogođena poplavama. U saradnji sa Crvenim polumjesecom Turkse osigurani su lunch paketi, sokovi i pitka voda za osobe koje su bile na terenu i pomogale građanastvu (Civilna zaštita, Gorska služba, dobrovoljci…). Lanč-paketi i voda uručeni su i Domu za stare u Otesu. Također, Civilnoj zaštiti i općinskoj organizaciji Crvenog križa Ilidža dostavljena je određena količina gumenih čizama i higijenskih paketa. Crveni križ Kantona Sarajevo zajedno sa Crvenim križem općine Ilidža prehrambene pakete i vodu dijelio je u mjesnoj zajednici Otes i Butmir. Profesionalci i volonteri Crvenog križa općina Jablanica i Konjic izlazili su  na teren u saradnji sa općinskim službama Civilne zaštite.

Svakodnevno se vrši mapiranje na NICS platformi te obrada podataka sa terena u cilju finaliziranja prve procjene stanja i potreba.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.