Međunarodni dan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti: Svaki dan moramo biti svjesni problema siromaštva

“Dostojanstven rad i socijalna zaštita: Uvođenje dostojanstva u praksi za sve” moto je pod kojim ove godine obilježavamoMeđunarodni dan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti.

Tim povodom sekretar Crvenog križa Federacije BiH sa svojim saradnicima posjetio je nekoliko porodica u Ilijašu, a u narednim danima bit će podijeljeno i 900 prehrambenih i 900 higijenskih paketa širom Federacije.

Crveni križ tokom cijele godine nastoji pomoći ljudima u potrebi, što kroz rad naših kuhinja i podjelu paketa to i kroz osiguravanje keš vaučera, koje realiziramo posredstvom Društva Crvenog krsta/križa BiH i međunarodnih partnera Crvenog križa. Činjenica je da bismo svaki dan, svi trebali biti svjesni ovog društvenog problema te s tim u vezi i djelovati, naravno, svako u skladu sa svojim mogućnostim

Daniel Tučić
sekretar Crvenog križa Federacije BiH

Pitanje siromaštva u Bosni i Hercegovini je nerijetko i pitanje socijalne isključenosti, marginalizacije i zapostavljanja određenih grupa unutar društva. Sigurna radna mjesta, prihodi od rada koji omogućavaju život dostojan čovjeka, uslovi rada, prilike za različite vrste profesionalnih treninga i dostupnost socijalne zaštite pitanja su koja više nego ikada utječu na svakodnevnicu ljudi koji žive u siromaštvu širom svijeta. 

Organizacije iz strukture Crvenog križa Federacije BiH danas će, svaka u skladu sa svojim mogućnostima posjetiti i distribuirati humanitarne robe za svoje sugrađane. Paraleleno sa distribucijom roba, volonteri i profesionalci Crvenog križa realiziraju aktivnosti u oblasti psihosocijalne zaštite.

Inače, Svjetski dan borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti prvi put je obilježen protestnom akcijom u Parizu, 17. oktobra 1987. godine, kada je više od 100.000 osoba glasno poručilo da je siromaštvo kršenje ljudskih prava i da se moraju poduzeti koraci ka rješavanju ovog problema. 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.