Crveni križ Federacije BiH podijelio stotine ramazanskih paketa

Crveni križ Federacije BiH od početka ramazana, kao što je to bilo i prethodnih godina, pomaže onim koji su u potrebi.

Dijeljini su prehrambeni i higijenski paketi te pelene za odrasle, a osoblje i volonteri zajedno sa generalnim sekretarom Crvenog križa FBiH Namikom Hodžićem obilazili su najugroženije porodice širom Federacije. Tako je generalni sekretar ramazanske pakete uručivao od Mostara i Jablanice preko Viteza do Bosanske Krupe.

Stotine prehrambenih paketa za socijalno-ugrožene građane Federacije osigurano je kroz donacije Crvenog polumjeseca Kuvajta i Crvenog polumjeseca Turske.

Preko Crvenog polumjeseca Turske osigurano je 575 paketa u vrijednosti od 12.650 KM, dok je Crveni polumjesec Kuvajta osigurao 710 paketa u vrijednosti od 12.300 KM.

Svi paketi hrane distribuirani su preko lokalnih organizacija Crvenog križa, prema njihovoj bazi podataka socijalno ugroženih porodica.

Crveni križ Federacije osigurao je i pelene za odrasle iz vlastitih sredstava, koje su distribuirane kantonalnim organizacijama Crvenog križa. Do krajnjih korisnika pelene su građanima dostavljale općinske organizacije Crvnog križa. Riječ je o 48.000 komada pelena u vrijednosti od 29.799 konvertibilnih maraka.

Također, prethodnih dana Crveni križ distribuirao je pakete higijenskih sredstava koji su donacija Dječijeg fonda Ujedinjenih nacija (UNICEF) u Bosni i Hercegovini, namijenjenih zdravstvenom i sektoru socijalne zaštite. Sredstva za donaciju osigurao je USAID. Također je osigurano i distribuirano 1.100 higijenskih paketa u romskim zajednicama širom Federacije BiH.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.