Crveni križ FBiH: Podijeljene desetine ramazanskih paketa

U skladu sa svojim prinicipima i mandatom Crveni križ Federacije BiH (CKFBiH) od početka mjeseca Ramazana,kao što je to bilo i prethodnih godina, pomaže socijalno-ugroženom stanovništvu.  

Stotine prehrambenih paketa za socijalno-ugrožene građane Federacije osigurano je kroz donacije Crvenog polumjeseca Turske te dio preko Ambasade Saudijske Arabije u BiH.

Preko Crvenog polumjeseca Turske osigurano je 1.000 paketa u vrijednosti od 28.000 KM, dok je ambasada Saudijske Arabije osigurala 30 paketa u vrijednosti od 1.950 KM.

Svi paketi hrane bit će distribuirani preko lokalnih organizacija Crvenog križa, prema njihovoj bazi podataka socijalno ugroženih porodica, a u pojedinim zajednicama generalni sekretar CKFBiH je lično građanima uručio pakete.

Treba napomenuti da je i ove godine Crveni križ Federacije BiH osigurao pelene za odrasle iz vlastitih sredstava, koje su distribuirane kantonalnim organizacijama Crvenog križa. Riječ je o 33.800 komada pelena u vrijednosti od 20.187 konvertibilnih maraka.

Do krajnjih korisnika pelene su građanima dostavljale općinske organizacije Crvnog križa.

  • Crveni križ Federacije BiH će i u budućnosti, u duhu humansoti i solidarnosti, zajedno sa svojim partnerskim organizacijama, nastaviti pomagati građane u potrebi.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.