Crveni križ FBiH: Paketi hrane, higijene, zaštitne rukavice, šatori za organizacije Crvenog križa u strukturi

Imajući u vidu novonastalu situaciju proglašenja stanja nesreće na teritoriji Federacije BiH zbog pojave korona virusa – COVID19, a radi sprovođenja mjera zaštite i spašavanja ljudi na ugroženom području, Vlada Fderacije BiH je odredila da se sva Federalna minisarstva, uprave, i upravne organizacije, pravni subjekti i druge institucije stave na raspolaganje Federalnom štabu Civilne zaštite, te da nadležni kantonalni i općinski/gradski štabovi civilne zaštite takođe stave na raspolaganje sve raspoložive resurse koji će, prema planovima zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara, biti korišteni na ugroženim područjima.

S tim u vezi, a na temelju člana 39. Statuta Crvenog križa Federacije BiH, generalni sekretar danas je donio 4 Odluke:

  1. Odluka o namjeni i raspodjeli paketa hrane i paketa higijene, kojom se organizacijama CK kantona/županija dodjeljuje 900 paketa hrane i 900 paketa higijene
  2. Odluka o dodjeli materijalno-tehničkih sredstava CK HNK/Ž, kojom se ovoj organizaciji dodjeljuje 3000 zaštitnih rukavica, radi raspodjele općinskim/gradskim organizacijama
  3. Odluka o dodjeli materijalno-tehničkih sredstava i paketa hrane i higijene CK ZHK/Ž, kojom se ovoj organizaciji dodjeljuju 2 šatora (od po 105 m2, radi potreba na graničnim prelazima), 200 ćebadi, 2000 zaštitnih rukavica, te 50 paketa hrane i 50 paketa higijene
  4. Odluka o namjeni i raspodjeli materijalno-tehničkih sredstava, kojom se organizacijama CK USK, TK, SBK/KSB, KS, PK/Ž, ZDK, BPK, K10/HBŽ raspoređuje 11 000 zaštitnih rukavica

Danas je već otišao dio pomoći prema organizacijama, a već sutra će drugi.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.