Crveni križ FBiH i Zavod za javno zdravstvo FBiH potpisuju sporazum o zajedničkom pristupu masovnoj imunizaciji

Crveni križ Federacije BiH i Zavod za javno zdravstvo FBiH potpisat će sporazum o saradnji kojim će definirati ciljeve i zadatake o zajedničkom pristupu masovnoj imunizaciji stanovništva protiv COVID-19. Zaključak je ovo sa sastanka generalnog sekretara Crvenog križa FBiH Namika Hodžića i direktora Zavoda za javno zdravstvo FBiH Siniše Skočibušića.

Sastanku je prisustvovao i šef Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u BiH Dr Fabio Scano koji je istakao značaj ovog sporazuma.

  • S obzirom da u narednom periodu očekujemo da će se povećati broj dostupnih vakcina ovaj sporazum je od velikog značaja,  prije svega, za građane FBiH. Sljedećih mjesec-dva bit će neophodno dodatno širiti svijest kod građana o tome koliko su vakcine bitne, posebno kada govorimo o ruralnim područjima i marginaliziranim grupama gdje Crveni križ već ima razvijenu mrežu – istakao je Scano.

Direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH Siniša Skočibušić također je naglasio koliko je važna uloga Crvenog križa Federacije BiH u samom procesu masovne imunizacije.

  •  Uzimajući u obzir da Crveni križ ima veliku mrežu volontera i osoblja, ali i mandat u oblasti zdravstvenog prosvjećivanja i zaštite smatramo da kroz zajedničku saradnju možemo značajno unaprijediti cjelokupan proces imunizacije stanovništva i kroz educiranje, podizanje svijesti ali i konkretnim aktivnostima kao što su podrška administrativnim poslovima, održavanju higijensko-epidemioloških mjera, pomoć pri dolasku i transport osoba iz udaljenih sredina.

Generalni sekretar Crveneg križa Federacije BiH Namik Hodžić istakao je kapacitete kojim raspolaže Crveni križ FBiH u skladu sa svojim mandatom i misijom.

  • Mi smo spremni nastaviti aktivnosti koje provodimo širom Federacije kada je riječ o učešću u masovnoj imunizaciji građana a to su održavanje higijensko-epidemioloških mjera, pomoć starijim i invalidnim licima, psihosocijalna podrška te administrativni poslovi. Prateći dobre prakse Međunarodnog Pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i nacionalnih društava u okruženju volonteri i osoblje Crvenog križa u strukturi Federacije BiH odgovoriće na zadatke koji se pred njih postave a u skladu sa mogućnostima i kapacitetima.

Istaknuta je i potreba sa volonteri i osoblje Crvenog križa uključeni u process podrške masovnoj imunizaciji stanovništva i sami budu u prioritetnim grupama za vakcinaciju protiv COVID-19. Potpisivanje sporazuma očekuje se naredne sedmice.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.