Events for Decembar 2022

 

Služba zaštite i spašavanja općine Goražde je dana 09.06.2010 godine participirala u združenoj vježbi zaštite i spašavanja građana u slučajevima spašavanja ugroženih sa visina, od požara i na vodi.