Crveni križ Federacije BiH obilježava 12. august -Svjetski dan mladih

Ove godine Svjetski dan mladih-12.08. obilježava se pod sloganom “Izgradnja boljeg svijeta:  Partnerstvo sa mladima” kao globаlni poziv nа аkciju za sve mlаde, kаo i sve druge sudionike širom svijetа, dа razviju i uključe se u pаrtnerstvo sа mladima u cilju izgrаdnje boljeg društvа.

U povodu obilježavanja Svjetskog dana mladih Crveni križ Federacije BiH organizira Kamp mladih na Boračkom jezeru-Hotel Borašnica. Kamp će se održati u periodu od 10.-13.08.2012 godine. Ove godine je koncipiran na način da se mladim volonterima Crvenog križa predstave programi koje realizira Crveni križ i time ih dodatno motivira da se uključe u različite programe (diseminacija, promocija humanih vrijednosti, prva pomoć, dobrovoljno davalaštvo krvi, seksualno i reproduktivno zdravlje, te Međunarodno humanitarno pravo).

Prema smjernicama Međunarodne Federacije Crvenog križa i Crvenog polumjeseca u 2012 Svjetski dan mladih bi trebao biti obilježen:
–   održavanjem foruma, javnih diskusija i informativnih kampanja za podršku mladim ljudima, sa fokusom na učvršćivanje mehanizama za partnerstvo sa mladima i za mlade ljude u području zapošljavanja, poduzetništva, uključivanja u politiku, državljanstvo i zaštite prava i edukacije uključujući seksualno i reproduktivno zdravlje.
–   planiranjem i organiziranjem događaja kojim mladi doprinose društvu u kojem žive i kako svi možemo izgraditi bolji svijet.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.