Crveni križ Federacije BiH kuhinjama Crvenog križa Grada Mostara i Crvenog križa Kantona Sarajevo isporučio robe u vrijednosti 27.000,00 KM

Prehrambeni artikli (16 tona brašna, 900 komada konzervi nareska i 900 komada konzervi ribe) dodijeljeni su kuhinji Crvenog križa u Gradu Mostaru i 450 paketa hrane kuhinji u Kantonu Sarajevo. U skladu sa Odlukom Predsjedništva Crvenog križa Federacije BiH o utrošku novčanih sredstava u iznosu od 27.000,00 KM ostvarenih na temelju Ugovora sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike o dodjeli poticajnih financijskih sredstava iz dijela sredstava ostvarenog prometa Lutrije BiH za 2013. godinu izvršena je nabavka artikala za pripremu toplog obroka za osobe u stanju socijalne potrebe u kuhinjama Crvenog križa Kantona Sarajevo i Grada Mostara.