Crveni križ FBiH pomaže socijalno ugrožene građane

Kroz strukturu Crvenog križa Federacije BiH otpočela je distribucija humanitarne pomoći za socijalno ugrožene građane, odnosno korisnike usluga Crvenog križa.

Pomoć sadrži 300 paketa hrane, 165 paketa higijene i 9.700 komada jednokratnih pelena za odrasle invalidne osobe. Ukupna vrijednost pomoći iznosi 20.000,00 KM. Paketi hrane i higijene su dodijeljeni u pet najnerazvijenijih kantona prema podacima Federalnog zavoda za programiranje razvoja, a to su : Unsko-sanski kanton, Posavski kanton, Bosansko-podrinjski kanton, Sredjobosanski kanton/Kanton Središnja Bosna i Kanton 10.
Jednokratne pelene dodijeljene su svim kantonima, primarno za korisnike programa kućne njege.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.