Crveni križ FBiH obilježio Međunarodni dan starijih osoba

U razgovoru sa direktorom ove ustanove Seadom Brljevcom prisutni su upoznati sa  načinom funkcioniranja i problemima sa kojima se susreće ova ustanova. Ovo je bila prilika za razmjenu iskustava, te da se razmotre sve prednosti i nedostaci institucionalnog i vaninstitucionalnog smještaja i mogućnosti eventualne saradnje.