CP Kuvajta u BiH: Posjetili migrantske centre u Bihaću

Delegacija Crvenog polumjeseca Kuvajta boravi u našoj zemlji, gdje je jučer održala sastanak sa generalnim sekretarom Društva Crvenog krsta/križa BiH, gdinom Rajkom Lazićem, a već danas boravi u Bihaću, gdje je održan sastanak sa predstavnicima CKG Bihaća, na kojem je bio prisutan i generalni sekretar CKFBiH, gdin Namik Hodžić.

Nakon toga, posjetili su Vučjak, mjesto gdje borave migranti po nalogu gradske vlasti, gdje svu brigu o migrantima vodim sam Crveni križ.

Generalni sekretari, zajedno sa predstavnicima CP Kuvajta, podijelili su prisutnim migrantima pakete – donaciju CP Kuvajta.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.