CKG Zenica: Održana prva obuka u sklopu priprema za takmičenje prve pomoći

Crveni križ Grada Zenica organizovao je danas 19.02.2020. prvu obuku u sklopu priprema za ovogodišnje takmičenje u pružanju prve pomoći. Obuku je vodio dr. Savan Kuridža a istoj su prisustvovali nastavnici/profesori instruktori prve pomoći u školama i kapiteni ekipa. 

Crveni križ Grada Zenica planira u narednom periodu nastaviti obuku te obići sve ekipe prve pomoći u školama na području našeg grada, kao što smo to radili i prethodnih godina.

Za sve ekipe, CKG Zenica obezbijedit će sanitetski materijal.