CKFBiH: U protekloj sedmici pomognuto 1.174 migranata

U sedmici koja je iza nas mobilni timovi za zdravstveno i humanitarno zbrinjavanje migranata pomogli su 1.174 migranta kroz 198 intervencija prve pomoći, 316 usluga psihosocijalne podrške, distribuciju 895 prehrambenih, higijenskih i drugih artikala. Također je realizirano 127 aktivnosti prevencije trgovine ljudima, kao i 252 aktivnosti promocije zdravlja.

Pored mobilnih timova koji su podržani od strane Danish Refugee Council Bosnia and Herzegovina, ECHO i Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini na terenu su i ljekari i psiholozi Crvenog križa.

Mobilni timovi u okviru projekata sa pomenutim donatorima djeluju već pola godine i svakodnevno na terenu pružaju podršku osobama u pokretu.

Članovi mobilnih timova su medicinski tehničari, ljekari, psiholozi i dugogodišnji volonteri Crvenog križa raspoređeni u timove u Crvenom križu općine Ključ, Crvenom križu grada Cazina, Crvenom križu Tuzlanskog kantona, Crvenom križu općine Kalesija, Crvenom križu grada Mostara, Crvenom križu općine Centar Sarajevo, Crvenom križu općine Novo Sarajevo, Crvenom križu općine Ilijaš, kao i pri Crvenom križu Federacije BiH. Također član mobilnog tima za prvu pomoć djeluje i u Bijeljini.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.