CK Novi grad: 26 darivalaca u Petoj gimnaziji

Udruženje Crveni križ Općine Novi Grad Sarajevo je u skladu sa programskim aktivnostima i godišnjim planom DDK (dobrovoljno darivanje krvi) u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine, uspješno organizovalo akciju dobrovoljnog darivanja krvi.

Akcije je održana dana 28.03.2019. godine sa početkom u 08,30 sati u prostorijama Pete gimnazije u Sarajevu, a kojoj je prethodila animacija dobrovoljnih darivalaca krvi. Od 36 prijavljenih i testiranih učenika – dobrovoljnih davalaca krvi, krv je su uspješno dalo 26 učenika – dobrovoljna davaoca krvi.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.