Certifikacija ljekara/instruktora za obuku kandidata za vozače iz prve pomoći

Prema Pravilniku o načinu i uvjetima organiziranja ispita za vozača motornih vozila (Službeni Glasnik BiH broj: 46/12), organiziranje ispita iz prve pomoći prelazi u nadležnost ministarstva obrazovanja, dok obuka kandidata iz prve pomoći za vozače motornih vozila ostaje u nadležnosti Crvenog križa. S obzirom na to da je određeni broj ljekara, koji su do sada vršili obuku, prešao u ispitnu komisiju ministarstva obrazovanja, ukazala se potreba za certificiranjem novih ljekara, odnosno recertifikaciju ljekara koji obavljaju obuku iz prve pomoći, jer je istekao rok važenja certifikata.

Predsjedništvo Crvenog križa Federacije BiH je na sjednici od 05.04.2013. godine donijelo odluku o popunjavanju članova Ekspertnog tima. Tim u sastavu: Dr. Suad Rožajac, Dr. Iriš Brkić, Dr. Almir Jagodić i Dr. Nina Burina koji će, u skladu sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH i Pravilnika o osposobljavanju pružanja prve pomoći, a u vezi sa članom 9. Zakona o Crvenom križu FBiH, izvršiti certifikaciju ljekara – instruktora koji vrše obuku kandidata za vozače iz prve pomoći.

Prva radionica je održana 11.05.2013. godine u Mostaru za ljekare iz SBK, HNK, ZH i K10. Druga radionica će se održati 08.06.2013. godine u Dječijem odmaralištu CK KS u Vogošći. Radionica će biti održana prema utvrđenom Planu rada sa sljedećim sadržajem: Uvod sa osvrtom na javna ovlaštenja Crvenog križa, upoznavanje sa Pravilnikom o osposobljavanju iz pružanja prve pomoći i Programom obuke iz pružanja prve pomoći osobama povrijeđenim u saobraćajnoj nezgodi, upoznavanje sa Vodičem za instruktore i upoznavanje smjernicama  EFAM-a.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.