“Budi tu za nekog drugog. Daruj krv. Spasi život”, ovogodišnji moto Svjetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi

Svake godine 14. juna obilježava se Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi širom svijeta. Ovaj dan predstavlja priliku da se zahvalimo svim dobrovoljnim, neplaćnim davaocima krvi za poklon koji život znači, te da podignemo svijest o potrebi za redovnim davanjem krvi kako bi se osigurala kvalitetna, sigurna i dostupna krv i krvnih sastojaka za pacijente kojima je potrebna.

Transfuzija krvi i krvnih sastojaka svake godine spašava milione života. Ovaj postupak pomaže pacijentima koji pate od stanja koja ugrožavaju život da žiove duže i kvalitetnije, te predstvalja podršku kompleksnim medicinskim i hiruškim postupcima. Također ima važnu ulogu očuvanja života u brizi o majkama i djeci, kao i u slučaju odgovora na prirodne i druge nesreće.

Transfuzijske ustanove koje omogućavaju pristup sigurnoj krvi i krvnim sastojcima u dovoljnoj količini predstavljaju ključnu komponentu efektivnog zdravstvenog sistema. Adekvatne zalihe krvi se mogu obezbjediti samo putem redovnog, dobrovoljnog, neplaćenog davanja krvi.

Fokus ovogodišnje kampanje:

Tema ovogodišnje kampanje je predstaviti davanje krvi kao postupak solidarnosti. Ona naglašava osnovne ljudske vrijednosti- altruizam, poštovanje, saosjećanje i ljubaznost koje su okosnica dobrovoljnog neplaćenog davanja krvi. Ovogodišnji slogan “Budi tu za nekog drugog. Daruj krv. Spasi život” fokusira se na ulogu koju dobrovoljno davlaštvo krvi ima u ohrabrivanju ljudi da brinu jedni za druge, te stvara povezanu i jedinstvenu zajednicu.

Glavni cilj kampanje je istaći priče ljudi čiji su životi spašeni zahvaljujući darovanoj krvi, kako bi poslužile kao motivacija redovnim davaocima krvi da nastave sa dobrovoljnim davanjem krvi, te da motivišu zdrave ljude, a naročito mlade, da se odluče na isti korak.

Ciljevi kampanje:

  • odati priznanje i zahvaliti se pojedincima koji dobrovoljno daju krv, te ohrabriti one koji to još nisu učinili da se uključe u dobrovoljno davlaštvo;
  • podići svjest javnosti o tome da je davanje krvi altruističan postupak koji je koristan za cijelu zajednicu i da adekvatne zalihe krvi mogu biti obezbjeđenje jedno redovnim davanjem krvi od strane dobrovoljnih neplaćenih davalaca krvi;
  • naglasiti potrebu za posvećenim, cjelogodišnjim davanjem krvi, kako bi se održale adekvatne zalihe i postigla nacionalna samoodrživost;
  • istaći dobrovoljno davanje krvi kao izraz učešća zajednice u zdravstvenom sistemu, kao i važnost učešća zajednice u održavanju dostatnih, sigurnih i održivih zaliha krvi;
  • promovirati društvenu vrijednost dobrovoljnog davanja krvi kao način iskazivanja društvene solidarnosti i kohezije kroz ohrabrivanje ljudi da brinu jedni za druge i stvaraju solidarne zajednice;
  • promovirati međunarodnu saradnju i obezbjediti diseminaciju i koncenzus o principima dobrovoljnog neplaćenog davanja krvi širom svijeta, istovremeno radeći na poboljšanju sigurnosti i dostupnosti krvi i krvnih sastojaka.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.