Bosanski Petrovac: Održana pokazna vježba

Povodom obilježavanja Svjetskog dana prve pomoći aktivisti Crvenog križa općine Bosanski Petrovac realizirali su niz aktivnosti.

Tako je ekipa prve pomoći pripremila pokaznu vježbu sa realističkim prikazom povreda, a sa patrolom policije Policijske stanice općine Bosanski Petrovac volonteri su vršili kontrolu posjedovanja adekvatne opreme u vozilu za pružanje prve pomoći.

Također je vršena kontrola pridržavanja preventivnih mjera Federalnog kriznog štaba u vezi sa pandemijom virusa COVID 19.