Blažuj: CK FBiH isporučio 350 podmetača, ekipa prve pomoći pruža usluge svakodnevno

Danas smo na molbu IOM-a isporučili 350 podmetača i 350 deka za migrante u Blažuju.

Ekipa prve pomoći u partnerstvu sa DRC-om pruža usluge u Blažuju.