Apel za pomoć ugroženom stanovništvu Općine Goražde

Velike kišne padavine su ovih dana izazvale ogromne materijalne i druge posljedice po stanovništvo Općine Goražde.
Nivo rijeke Drine je naglo porastao čime je veliki dio gradskog i ruralnog područja, koji se nalazi duž obala poplavljen. Štete uzrokovane poplavama su velike i već je poplavljeno 220 kuća, 60 privrednih objekata. Oko 600 osoba je iseljeno i evakuisano iz svojih stambenih jedinica, a naročito teška situacija je u naseljima Luka, Pobarnik, Mujković polje, potom naseljima duž rijeke Drine, naročito u mjesnim zajednicama Hubjeri, Zupčići, Mravinjac, Sadba, Osanica, Vranići,Vitkovići, Ilovača i Faočići.

Prema prvim preliminarnim podacima i izvještaju Komisije za procjenu šteta, štete uzrokovane poplavama na području Općine Goražde iznose 15. 000 000 KM ( 7, 5 000 000 eura). Obzirom da Općina Goražde nije u mogućnosti da samostalno sanira štete uzrokovane poplavama Općinski štab civilne zaštite je uputio apel svim prijateljima Goražda, nadležnim institucijama, kantonima, općinama, međunarodnim i domaćim institucijama, NVO humanitarnim organizacijama, kao i svima ostalim da pruže neophodnu pomoć u skladu sa svojim mogućnostima. Otvoren je žiro račun kod NLB banke Goražde:1325002002934572 – žiro račun za zaštitu i spašavanje Općine Goražde.

Pomoć Crvenog križa FBiH

Crveni križ Federacije BiH je Crvenom križu Bosansko-podrinjskog kantona uputio urgentnu pomoć od po 80 paketa hrane i 80 paketa higijene.
Crveni križ BPK je prethodno u funkciju stavio sve svoje ljudske i materijalne kapacitete.
Pored toga, uposleni i volonteri CK su spremni na prihvat eventualno izmještenog stanovništva.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.