Apel– Dobrovoljni davaoci krvi ne bi trebali plaćati potvrdu o krvnoj grupi

Imajući u vidu da se u procesu izdavanja novih ličnih/osobnih dokumenata uvodi i podatak o krvnoj grupi građanina, Crveni križ Federacije BiH apelira na nadležna ministarstva zdravstva i transfuzijske službe u BiH, Federaciji BiH i kantonima da sve dobrovoljne davaoce krvi oslobode od plaćanja potvrde o vrsti i RH faktoru krvne grupe koja se izdaje na temelju Uputstva o načinu unosa podataka o krvnoj grupi donesenog od strane Ministra civilnih poslova BiH(„Sl.glasnik BiH“,broj:102/12 od 24.12.2012.godine).

Opravdanost naše preporuke i zahtjeva nadležnim zdravstvenim institucijama leži u općepoznatoj činjenici izuzetne humanosti i solidarnosti koju nesebično darujući krv povrijeđenim i bolesnim građanima naše domovine svakodnevno iskazuju dobrovoljni davaoci krvi.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.