Ambasador Kraljevine Saudijske Arabije odobrio urgentnu pomoć Crvenom križu/krstu BiH

Ambasador Kraljevine Saudijske Arabije, NJ.E. Eid M. Alhtakafi 23.02.2012.godine primio je delegaciju Društva Crvenog krsta/križa Bosne i Hercegovine koju su sačinjavali: generalni sekretar Dušan Kulušić i generalni sekretar Crvenog križa Federacije BiH Namik Hodžić. Predstavnici DCK/K BiH su Ambasadora upoznali sa aktivnostima strukture Crvenog križa/krsta BiH u oblasti zbrinjavanja ljudi i materijalnih dobara od posljedica prirodne nesreće (snježne padavine i niske temperature ) koje su ovih dana pogodile BiH.

Nj.E. je odmah, kao hitan odgovor, odobrio urgentnu pomoć od 8.000 KM, te preporučio predstavnicima DCK BiH da u saradnji sa organima vlasti u BiH, prije svega Predsjedništvom BiH i Ministarstvom sigurnosti BiH, sačine prijedlog projekta za zaštitu od eventualnih poplava i urgentno ga dostave Ambasadi Kraljevine Saudijske Arabije u BiH.Na kraju posjete, rukovodstvo DCK/K BiH se zahvalilo na urgentnoj pomoći za ugrožene građane, te predložilo da NJ.E. posreduje u ostvarivanju partnerskih odnosa DCK/K BiH sa Crvenim polumjesecom KSA.

 

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.