Aktivnosti u strukturi Crvenog križa Federacije BiH povodom obilježavanja Međunarodnog dana starih, 01. oktobra

Svake godine 1. oktobra/listopada obilježava se Međunarodni dan starijih osoba u čast poštovanja i brige za starije osobe. Ovogodišnja tema pod kojom se obilježava Međunarodni dan starijih osoba je:  Povrede u kući – nauči pružiti prvu pomoć

Međunarodni dan starijih osoba obilježava se u cijelom svijetu kako bi se naglasio značaj osiguravanja životne sredine koja se može prilagoditi potrebama i sposobnostima stanovnika starije dobi. Nužno je osigurati životno okruženje, koje se može prilagoditi kako zdravstvenim tako i socijalnim potrebama i funkcionalnoj sposobnosti starijih osoba.

Crveni križ općine Cazin

Volonteri Crvenog križa općine Cazin organizovali  su posjetu starim osobama u dva doma u Cazinu u kojima su smješteno 18 osoba. Uz  srdačan razgovor, poklone sa cvijećem, te mjerenje krvnog pritiska i šećera u krvi, upriličena je i prezentacija na temu najčešćih povreda u kući i načina njihovog zbrinjavanja. Poseban akcenat prilikom ove posjete stavljen je na zajedničko druženje.

Crveni križ općine Stari Grad Sarajevo

Povodom Međunarodnog dana starijih osoba,  profesionalno uposleni i volonteri Crvenog križa općine Stari Grad Sarajevo, obišli su korisnike programa kućne njege, uručili im prigodne poklone i proveli neko vrijeme u druženju sa njima.

Crveni križ grada Zenica

Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, Crveni križ Grada Zenica za svoje korisnike iz Dnevnog centra organizovao je jednodnevni izlet na Vlašić. Izlet je realizovan na taj dan, 01.10. a 50 korisnika je uživalo u lijepom vremenu na Vlašiću.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.