Aktivnosti organizacija u strukturi Crvenog križa Federacije BiH povodom Nedjelje/tjedna borbe protiv tuberkuloze

U skladu sa planom rada, a prema smjernicama Crvenog križa Federacije BiH, organizacije u strukturi Crvenog križa Federacije BiH povodom obilježavanje Nedjelje/Tjedna borbe protiv tuberkuloze provele su slijedeće aktivnosti:

Crveni križ Unsko-sanskog kantona

Crveni križ Unsko-sanskog kantona organizirao je pres konferenciju u cilju najave predstojećih aktivnosti. Novinarima se obratio Husein Kličić, predsjednik Crvenog križa Unsko-sanskog kantona.

Crveni križ grada Zenica

U petak, 15.09.2017. godine, volonteri Crvenog križa grada Zenica na Trgu Alije Izetbegovića organizovali su info pult na kojem je distribuiran informativno-edukativni materijal i doplatne markice u apoenu od 0,50KM.
Svi građani su na info pultu mogli i besplatno izmjeriti pritisak.

Crveni križ općine Stari Grad Sarajevo

Crveni križ općine Stari Grad Sarajevo je 20.09.2017. godine upriličio prezentaciju pod motom “ZNANJEM SUZBIJMO TUBERKULOZU” za srednjoškolce. Prezentaciju je održala  dr. Amina Ibrahimović-Mahmutović. Mladi Crvenog križa općine Stari Grad Sarajevo su tom prilikom  dijelili voće /u svrhu promocije zdravog života ishrane/,  promotivni materijal, te vršili distribuciju markica NTB.

Crveni križ općine Cazin

Crveni križ općine Cazin je u saradnji sa svojim volonterima, pored distribucije markica, info pulta i podjele informativno-edukativnog materijala upriličio obilazak u uručenje humanitarne pomoći za 5 porodica u stanju socijalne potrebe, te dvije osobe oboljele od tuberkuloze.

Crveni križ općine Ilidža

U četvrtak, 14.09.2017. godine dr. Amina Ibrahmović-Mahmutović održala je predavanje na temu prevencije i liječenja tuberkuloze učenicima prva dva razreda Međuanrodne srednje škole. Tokom nedjelje, uz saradnju sa odjelom za pulmologiju Doma zdravlja Ilidža distribuirani su paketi za oboljelima od tuberkuloze koji se nalaze u teškom materijalnom stanju. Volonteri su tokom sedmice vršili distribuciju markica za građanstvo.

Crveni križ općine Centar Sarajevo

Volonteri i uposlenici ove organizacije tokom trajanja Nedjelje distribuirali su edukativno-promotivni materijal i doplatne markice u svim školama na području općine Centar, te organizovali akciju dobrovoljnog davanja krvi u Srednjoj zubotehničkoj školi.

U dva navrata organiziran je info-pult u Velikom parku, na kojem je građanima bilo omogućeno preuzeti informativno-edukativni materijal i zamijeniti dobrovoljni prilog u iznosu od 0,5 KM za markicu. Ove aktivnosti provodilo je 45 uposlenika i volontera Crvenog križa općine Centar Sarajevo.

Crveni križ općine Vareš

U skladu sa programskim aktivnostima Crvenog Križa općine Vareš i u periodu od 14. do 21. septembra ova organizacija provela slijedeće aktivnosti:

– Putem promotivnog pulta distribuiran je informativno-edukativni materijal za građanstvo;

– Distribuiran je informativno-edukativni materijal po školama i zdravstvenim ustanovama;

– Volonteri Crvenog križa općine Vareš su očistili park, izvršili distribuciju markica, pa od prikupljenih sredstava kupili pakete za porodice oboljelih od TBC-a, kojima su isti uručeni tokom posjete.

 

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.