Aktivnosti obilježavanja Svjetskog dana zdravlja (07.04.) u strukturi Crvenog križa Federacije BiH

Ovogodišnje obilježavanje Svjetskog dana zdravlja (07.04.2016.godine) bilo je posvećeno ili dijabetesu globalnom kampanjom pod nazivom „Pobjedimo dijabetes!“.

Organizacije u strukturi Crvenog križa Federacije BiH organizirale su akcije besplatnog mjerenja nivoa šećera u krvi i krvnog pritiska za građane prilikom čega su volonteri Crvenog križa  građanima dijeliti edukativno-informativni materijal.

Glavni cilj kampanje jeste podići svijest o porastu dijabetesa i njegovim posljedicama, te uspostaviti specifične, učinkovite i održive akcije u borbi protiv dijabetesa, koje uključuju prevenciju, dijagnozu, tretman i brigu o ljudima koji boluju od dijabetesa.

U nastavku prenosimo aktivnosti organizacija u strukturi Crvenog križa Federacije BiH

CRVENI KRIŽ UNSKO-SANSKOG KANTONA

Crveni križ grada Bihać

Crveni križ grada Bihać je uz aktivno učešće zdravstvene institucije Kantonalne bolnice „Dr Irfan Ljubijankić“ obilježio Svjetski dan zdravlja. Kompletna aktivnost se sprovela u centru grada Bihaća, uz mjerenje krvnog tlaka, mjerenje šećera u krvi, podjelu promotivnog materijala i podjelu jabuka. Aktivnostima se priključilo 250 građana kojima su volonteri izmjerili nivo šećera u krvi i krvni tlak. Info-pult su posjetili savjetnik gradonačelnika Smail Toromanovic i direktor kantonalne bolnice Smail Dervišević.

Crveni križ općine Sanski Most

Crveni križ općine Sanski most je u suradnji sa ZU Dom Zdravlja Sanski Most, uspješno organizirao obilježavanje “Svjetskog dana zdravlja” pod sloganom “POBJEDIMO DIJABETES”, gdje su građani u vremenskom periodu od 13-15 sati, u malom parkiću na rijeci Zdeni imali priliku da besplatno mjere šećer u krvi i tlak. Ovom prigodom aktivisti Crvenog križa distribuirali su propagandne materijale, upoznavali građane sa ovom i drugim aktivnostima organizacije, te na taj način promovirali Crveni križ. 

POSAVSKI KANTON/ŽUPANIJA

Crveni križ općine Orašje

Na dva mjesta vršeno je mjerenje šećera u krvi u periodu od 11 – 13h, te je testirano 100 mještana. Istovremeno je rađena edukacija o dijabetesu i podijeljen je reklamni materijal.
Volonteri ove organizacije su posjetili dječji vrtić Pčelica Orašje i pod sloganom “čistoća je pola zdravlja”  najmlađe učili o pravilnom pranju ruku. U akciji je sudjelovalo 15 volontera.

TUZLANSKI KANTON

Crveni križ općine Kalesija

Volonteri Crvenog križa općine Kalesija realizovali su akciju mjerenja šećera u krvi i krvnog pritiska građanima općine Kalesija.Odziv građana je bio veliki,čemu u prilog govori broj od 146 mjerenja šećera u krvi i krvnog pritiska koje su uradili volonteri Crvenog križa.

Crveni križ općine Doboj-Istok

Crveni križ općine Doboj-Istok je u saradnji sa humanitarnom organizacijom MFS Emmaus, organizirao besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog pritiska za sve građane. Aktivnost je realizovana na platou ispred arnbulante u Brijesnici Velikoj, u periodu od 08:00 do 13:00 sati. Ovoj akciji odazvalo se 170 građana. Mladi volonteri su tokom dana građnima podijelili letke sa korisnirn informacijama o dijabetesuu i prevenciji dijabetesa, kao i besplatne primjerke dnevnih novina Faktor.

Crveni križ grada Tuzla

Uposlenici Stručne služba i volonteri Crvenog krsta/ križa grada Tuzla u saradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona, a pod pokroviteljstvom Švicarskog Crvenog križa, realizovali su niz aktivnosti na Trgu Slobode i šetalištu Korzo. U sastavu ekipe volontera su se nalazile i stručne osobe (ljekar, medicinska sestra, studenti medicine te uposlenice Zavoda)

Vršeno je mjerenje krvnog pritiska i vrijednosti šećera u krvi građanima na Trgu Slobode kao i distribucija informativnih letaka o aktivnostima Crvenog križa, Centra za njegu i pomoć u kući i Zavoda za javno zdravstvo Tuzlanskog kantona. Aktivnosti su se odvijale u vremenu od 11,00 do 13,00 h. U tom periodu izvršeno je 137 provjera vrijednosti šećera u krvi te oko 100 mjerenja krvnog pritiska. Imajući u vidu da se pozornost dala šećernoj bolesti slijedi analiza stanja kod osoba koje su podvrgnute kontroli:

  • Od ukupnog broja mjerenja šećera u krvi 101 (73,7%) građana je imalo normalnu vrijednost šećera u krvi a 13,1% (101) građana je imalo umjereno povišene vrijednosti ŠUK-a (preddijabetes). Svima koji su imali povećane vrijednosti šećera u krvi dat je savjet o pravilnoj ishrani, povećanju fizičke aktivnosti, prestanku pušenja, smanjenju tjelesne mase, povremenom mjerenju ŠUK kao i posjeti porodičnom ljekaru.
  • 13,1% (18) građana je imalo vrijednost ŠUK preko 11,1 mmol/L što predstavlja ozbiljan problem. S obzirom da su to većinom osobe kojima je od ranije postavljena dijagnoza šećerne bolesti, dat im je savjet da redovno uzimaju preporučenu terapiju uz pridržavanje svih ostalih nefarmakoloških mjera te da se što ranije jave svom porodičnom ljekaru radi eventualne korekcije terapije. Date su im i informacije o komplikacijama dijabetes mellitusa te savjet kako da se njihova pojava što više odgodi.
  • Jedna osoba je imala vrijednost ŠUK iznad 11,1 mmol/L a do sada se nije liječila od dijabetes mellitusa. Savjetovano mu je da se što hitnije javi svom porodičnom ljekaru radi dalje obrade te najvjerovatnije postavljanja dijagnoze šećerne bolesti i uključenja adekvatne terapije
Crveni križ općine Živinice
Volonteri Crvenog križa općine Živinice sproveli akciju besplatnog mjerenja krvnog pritiska i šećera u krvi, te vršili raspodjelu promotivnog materijala i igračaka za najmlađe. Ukupno je podjeljeno 300 letaka, a provjeri šećera u krvi i mjerenju krvnog pritiska pristupilo je  214 građana.

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

Crveni križ grada Zenica

Crveni križ Grada Zenica obilježio je Svjetski dan zdravlja pod motom “Pobijedimo dijabetes” organizacijom info štanda na Trgu Alije Izetebegovića na kojem je krvni tlak izmjerilo 178, a šećer u krvi 172 zeničanina, a simbolično su dijeljene jabuke, te info materijal o prevenciji i liječenju dijabetesa. Također, u sedam zeničkih vrtića podijeljeno je 200 kg voća, te 50 kg voća korisnicima Dnevnog centra za starije osobe Crvenog križa grada Zenica.

Crveni križ općine Žepče

U “Domu kulture” u Žepču certificirane njegovateljice za kućnu i medicinsku njegu, volonterke Crvenog križa općine Žepče, su u vremenu od 10 sati ujutro do 13 sati popodne vršile besplatna mjerenje šećera u krvi i krvnog tlaka za građane općine Žepče. Tom prilikom 44 građanina su izmjerila šećer i krvni tlak. Građanima su podijeljeni promotivni materijali i brošure namijenjene za ovu akciju promovisanja ljudskog zdravlja. Podijeljeno je oko 250 komada promotivnog materijala i letaka, kao i 25 kg jabuka. Jabuke su dijeljene građanima u smislu skretanja pažnje stanovništvu na značaj zdrave ishrane.
U popodnevnim satima u Srednjoj mješovitoj školi “Žepče” u Žepču uz prisustvo 32 učenika te škole održana su predavanja na temu dijabetesa pod nazivom “Dijabetes i prevencija”.Predavanje je održala dr. Andriana Filipović.

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON

Crveni križ općine Goražde

Crveni križ Općine Goražde je u skladu sa planom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja proveo aktivnost besplatnog mjerenja šećera u krvi pod motom „Pobjedimo dijabetes“.

Mjerenje šećera u krvi je izvršeno kod 95 građana Goražda, a rezultati su pokazali da je kod njih trideset i dvoje nivo šećera bio preko 7, od kojih je kod osmero ŠUK bio preko 11,1. Crveni križ Goražde je štampao 300 letaka koji su dijeljeni prilikom ove akcije, a takođe su podjeljene i dnevne novine „Faktor“.

Aktivnost su proveli mladi volonteri Crvenog križa Adnan Hurić (profesionalni bolničar), Azra Forto i Džejna Muhić (srednjoškolke), te Damir Dučić.

SREDNJOBOSANSKI KANTON/ KANTON SREDIŠNJA BOSNA

Crveni križ općine Kiseljak

Volonteri Crvenog križa općine Kiseljak su u prostorijama srednje škole “Ivan Goran Kovačić” u Kiseljaku održali akciju dobrovoljnog darivanja krvi za transfuziju Nova Bila. Od pedesetak osoba koje su se odazvale akciji, krv je dalo njih 30, od čega ih je 14 krv dalo prvi put. Volonteri su pripremili osvježenje i sendviče za sve davaoce.

Pored toga, volonteri su na platou ispred zgrade Općine organizirali štand na kojem su vršili besplatno mjerenje šećera u krvi, dijelili jabuke kao simbol zdrave prehrane, te distribuirali edukativne letke. Štand je posjetilo oko 50 osoba.

Crveni križ općine Fojnica

Volonteri Crvenog križa općine Fojnica su proveli akciju mjerenja šećera u krvi, koja je trajala od 11,00 do 13,00 sati. Štand je bio postavljen kod zgrade Općine Fojnica i pored mjerenja šećera u krvi i krvnog pritiska, građanima je podijeljen edukativno-informativni materijal, te svakoj osobi poklonjena jabuka kao simobl zdravlja. Štand je posjetilo preko 50 građana.

HERCEGOVAČKO-NERETVANSKI KANTON/ŽUPANIJA

Crveni križ općine Prozor-Rama

Volonteri Crvenog križa općine Prozor-Rama usješno su realizovali aktivnost mjerenja šećera u krvi i krvong pritiska za građane ove općine. Akcija se održala na dvije lokacije u mjestima Gračac i Gračanica, u vremenu 11,00 – 13,00 sati. U akciji je učestvovalo 7 volontera, a akciji je pristupilo 70 građana.

KANTON SARAJEVO

Crveni križ općine Centar

U Centru za zdravo starenje općine Centar (u ul.Titova 12), u povodu obilježavanja Svjetskog dana zdravlja, 06.04.2016.g.  aktivisti (doktori i tehničari) Crvenog križa općine Centar Sarajevo, korisnicima ovog centra, održali su predavanje o dijabetesu, te vršili mjerenje nivoa šećera u krvi. Izvršena je podjela edukativnog materijala o dijabetesu i voća (jabuka i narandži). Predavanju je prisustvovalo 55 korisnika ovog Centra.

Volonteri  Crvenog križa općine Centar  07.04.2016.g.  na dva štanda (u parku kod Druge gimnazije i u parku kod Općine Centar) vršili su mjerenje nivoa šećera u krvi  i krvnog pritiska građanima, te dijelili voće (jabuke i narandže)  i edukativni materijal.

Crveni križ općine Ilidža

U Maloj aleji na Ilidži, danas je više od 50 građana Ilidže pristupilo akciji  besplatnog mjerenja šećera u krvi, a volonteri su vršili podjelu i edukativnog materijala prolaznicima. U Četvrtoj gimnaziji Ilidža  za učenike drugog razreda održano je predavanje na temu dijabetesa, simptoma, prevencije, liječenja, te životu sa dijabetesom.

Crveni križ općine Stari Grad

Učenicima J.U.S.Š. Poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti održana je prezentacija pod sloganom “Pobjedimo dijabetes”, a volonteri su vršili podjelu promotivnog materijala.

Crveni križ općine Vogošća

Ispred Doma zdravlja u Vogošći  volonteri su  građanima  vršili  mjerenje nivoa šećera u krvi, te vršili podjelu  promotivnog materijala i jabuke.

Crveni križ općine Novi Grad

U prostorijama Crvenog križa općine Novi Grad volonteri su  građanima vršili besplatno mjerenje nivoa šećera u krvi i krvnog pritiska.

Partneri obilježavanja Svjetskog dana zdravlja ove godine bili su JU Apoteke Sarajevo i dnevne novine Faktor.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.