Aktivnosti mladih Crvenog križa FBiH za vrijeme elementarnih nepogoda

Tokom vanrednog stanja uvedenog zbog elementarnih nepogoda, Mladi CK FBiH diljem FBiH su imali zapažene aktivnosti. Primjetno je da su aktivnosti mladih volontera provedene tamo gdje je su i inače aktivni mladi, odnosno gdje mladi imaju  podršku od lokalnih, ali i kantonalnih sekretara. Tako na primjer neke od aktivnosti koje su sproveli mladi CK FBiH uključuju i raspodjelu paketa i pomoći Crvenog križa ugroženom stanovništvu. Takve aktivnosti su se provodile skoro u svakoj opštini koja je radila distribuciju paketa Crvenog križa.

 

Ovakve aktivnosti mladih CK Tešanj, CK Tuzla, CK Ilidža, CK Bugojno, CK Ključ, CK Srebrenik i CK Banovići i drugih, medijski su popraćene kroz desetine članka na visoko posjećenim internetskim portalima (npr. www.sarajevo-x.com i www.source.ba) i na lokalnim i kantonalnim TV stanicama promovišući CK FBiH, misiju i principe pokreta CK. Mladi CK Zenica, CK Novo Sarajevo, CK Centar Sarajevo i CK Živinice (kao i ranije pomenute organizacije i njihovi mladi) organizovali su se i pomagali čisteći snijeg sa puteva i prilaza. Pomagali su i lokalnim opštinskim čistačima tako što su distribuirali tople napitke (mladi CK općine Centar). Naravno,  i ove aktivnosti bile su medijski popraćene. Treba posebno istaći i aktivnosti mladih CK Živinice, CK Lukavac i CK Banovići, a koje su se odnosile na osnivanje timova pomoći, koji su dežurali u lokalnim organizacijama. U Živinicama je takav tim prozvan Kriznim štabom za zimu 2012 i njihove aktivnosti su obuhvatale distribuciju pomoći ugroženima i čišćenje snijega. Mladi CK Banovići su takav tim prozvali tim HOPS (Humana Omladina Pomaže Starima) i organizovali dežurstva i vršili usluge za stare i bespomoćne na području opštine Banovići. Takve timove sa dežurstvima organizovali su i mladi CK Lukavac. Informacije o timovima i uslugama koje pružaju preneseni su građanima putem interneta (Facebooka i web siteova) i lokalnih radio stanica. Crveni križ FBIH ima jaku mrežu mladih volontera koji pokazuju šta je to snaga humanosti, koji pomažu i koji su pomogli ugroženima u svojim lokalnim zajednicama radeći volonterski tokom vanrednog stanja. Naravno treba naglasiti  da bi ta mreža mladih bila itekako jača onda kada bi i ostali lokalni i kantonalni sekretari uvidjeli snagu koja leži u mladim volonterima te promjenili svoje stavove i podržali rad mladih onako kako i trebaju.
Detaljnije informacije o aktivnostima mladih možete dobiti na Facebook grupi Mladi Crvenog križa Federacije BIH.

 

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.