Akcije dobrovoljnog davanja krvi u strukturi Crvenog križa Federacije BiH u januaru 2017. godine

Tokom mjeseca januara organizacije Crvenog križa grada Široki Brijeg i općina Kladanj, Livno i Stari Grad organizirali su akcije dobrovoljnog darivanja krvi.

Crveni križ grada Široki Brijeg akciju je organizirao 07. januara, pod pokroviteljstvom Ureda gradonačelnika grada Široki Brijeg, a u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu SKB Mostar. Akciji je pristupilo 113 građana, a prikupljeno 108 doza krvi.

Crveni križ općine Kladanj je 19. januara organizirao akciju dobrovoljnog davanja krvi u JU Dom zdravlja Kladanj, a u saradnji sa Trasfuziologijom poliklinike Tuzla. Akciji se odazvalo 55 dobrovoljnih davalaca krvi, od kojih je 45 darovalo krv. Akciju je podržao i načelnik Općine Kladanj.

Crveni križ općine Livno je 31. januara je organizirao akciju dobrovoljnog davanja krvi u saradnji sa SSŠ “Silvije Strahimir Kranjčević” i Službom za transfuziju krvi županijske bolnice “Dr. fra Mihovil Sučić”. Tokom akcije prikupljeno je 40 doza krvi.

Crveni križ općine Stari Grad je 26. januara u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije BiH organizirao akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akciji se odazvao 41 građanin, od čega je njih 33 uspješno darovalo krv.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.