Akcije dobrovoljnog darivanja krvi organizirane tokom septembra i oktobra u strukturi Crvenog križa Federacije BiH

Tokom mjeseca septembra i oktobra, u strukturi Crvenog križa Federacije BiH organizirano je 6 akcija dobrovoljnog davanja krvi.

Crveni križ općine Kladanj 07.09. je organizirao akciju u Domu zdravlja Kladanj, kojoj su se odazvala 42 davaoca, a njih 30 uspješno je darovalo krv.

Crveni križ općine Livno je u županijskoj bolnici “Dr. fra Mihovil Sučić” uspješno organizirao akciju dobrovoljnog davanja krvi u sradnji sa članovima navijačke udruge “Konjica” NK Troglav.  U saradnji sa Crvenim križem Herceg-bosanske županije, ova organizacija je obezbijedila zahvalni obrok dobrovoljnim davaocima, te na ovoj akciji prikupila 22 doze krvi.

Crveni križ općine Stari Grad je u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu F BiH 19.10. organizirao akciju dobrovoljnog davanja krvi kojoj su se odazvala 23 davaoca, a krv je uspješno darovalo njih 19.

Crveni križ općine Gradačac je u saradnji sa Poliklinikom za transfuziologiju UKC Tuzla 27.09. organizirao akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akciji se odazavao 101 dobrovoljni davalac, a njih 93 uspješno je darovalo krv.

Crveni križ općine Kupres 28.10. je u saradnji sa službom za transfuziju Županijske bolnice “Dr. fra Mihovil Sučić”. Ovoj akciji odazvao se 71 davalac krvi.

Crveni križ općine Vogošća 31.10. organizirao je druženje dobrovoljnih davalaca krvi u Sportsko-rekreativnom centru Hotonj u Vogošći. Druženju je prisustvovalo 110 davlaca krvi, te sekretara Crvenog križa Kantona Sarajevo Enaida Višo.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.