Akcija dobrovoljnog darivanja krvi u Kladnju 20. februara, održana animacija učenika MSŠ “Musa Ćazim Ćatić” Kladanj

Organizacija Crvenog križa općine Kladanj zajedno sa Zavodom Transfuzijologije Tuzla, organizovala je predavanje, u MSŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Kladanj, o značaju dobrovoljnog davanja krvi. Predavanje je održano od 12:00 do 13:00 sati, 14. februara 2018. godine.

Cilj je promocija i popularizacija ove humane aktivnosti, u pravcu omasovljavanja akcija dobrovoljnog darivanja krvi u općini Kladanj, te da učenici samostalno donesu odluku da postanu dobrovoljni davaoci krvi.

Dosadašnje akcije učenika u MSŠ „Musa Ćazim Ćatić“ Kladanj su bile veoma uspješne i sa manjim brojem učenika, tako što je većina njih mogla darovati krv, a sa manjim brojem vraćenih. Predavanju su prisustvovali: učenici završnih razreda, pedagog škole, razredni profesori kao i profesor koji vodi sekciju Crvenog križa – Dževad Halilović.

Na kraju predavanja učenici su imali priliku da pitaju sve ono što im nije jasno i na taj način otklone sve nedoumice u vezi sa davanjem krvi.

Akcija će se održati 20.02.2018. godine u MSŠ “Musa Ćazim Ćatić“ Kladanj, od 10:00- 12:00 sati.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.