Akcija DDK Crvenog križa općine Stari Grad Sarajevo

Crveni križ općine Stari Grad Sarajevo 31.01.2018 godine, u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu FBiH, uspješno je realizovao još jednu akciju DDK.

Akcija je održana u prostorijama Crvenog križa općine Stari grad i  trajala  je  od 12 – 16 sati.