Akcija DDK

25.06.2009 godine Crveni križ općine Cazin i Crveni križ općine Bosanska Krupa organizuju akciju i druženje Dobrovoljnih darivatelja krvi sa početkom u 9h u Bosanskoj Otoci izletište “Minčići”.