Akcija darivanja krvi u gimnaziji Dobrinja

Udruženje Crveni kriz Općine Novi Grad Sarajevo je u skladu sa programskim aktivnostima i godišnjim planom DDK (dobrovoljno darivanje krvi) u saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicinu Federacije Bosne i Hercegovine, uspješno organizovalo još jednu akciju dobrovoljnog darivanja krvi.

Akcija je održana 15.04.2019. godine sa početkom u 10,30 sati u prostorijama Gimnazije Dobrinja u Sarajevu, a kojoj je prethodila animacija dobrovoljnih darivalaca krvi. Od 31-og prijavljenog i testiranog učenika, krv je su uspješno dalo 23 učenika — dobrovoljna davaoca krvi.

Crveni križ u službi humanosti već 112 godina u Bosni i Hercegovini.

Podržite naš rad

Ukoliko želite podržati naš rad možete online donirati sredstva za nekih od naših aktuelnih projekata.